Loader

Par YFU

YFU vīzija

“Youth For Understanding” jeb latviešu valodā “Jaunatne par saprašanos” ir viena no lielākajām skolēnu apmaiņas programmām visā pasaulē, kas sniedz iespēju vidusskolēniem vienu mācību gadu pavadīt kādā no pasaules valstīm, dzīvojot vietējā ģimenē un apmeklējot vietējo skolu, šādā veidā arī vistiešāk iepazīstot viesvalsts ikdienu, tradīcijas un kultūru. Ik gadu YFU organizētajās programmās piedalās vairāk kā 3000 skolēni visā pasaulē. YFU ir organizācija ar vairāk kā 65 gadu pieredzi.

YFU mērķi

Kopš YFU dibināšanas, organizācijas mērķi nav mainījušies – radīt sapratni un mieru starp dažādām valstīm, kā arī palīdzēt gūt izpratni par dažādu kultūru atšķirībām. Vislabāk to iespējams izdarīt nevis kā tūristam, apmeklējot kādu valsti kā viesim, bet gan kļūstot par valsts iedzīvotāju uz vienu gadu, dzīvojot vietējā ģimenē un apmeklējot vietējo skolu. Apmaiņas skolnieks gada laikā iepazīst jaunu zemi, kultūru, tradīcijas, augstā līmenī apgūst svešvalodu, kā arī iepazīst sevi, attīsta savas saskarsmes prasmes, kļūst patstāvīgs un neatkarīgs.

YFU aizsākumi

1951. gadā ASV tika realizēta ideja vācu jauniešiem pavadīt vienu mācību gadu Amerikā, mācoties vidusskolā un dzīvojot viesģimenē. Tā bija iespēja karā sagrautās Vācijas skolēniem iepazīties ar patiesi demokrātisku sabiedrību, lai pēc atgriešanās mājās jaunieši ar savu pieredzi un zināšanām spētu piedalīties savas valsts atjaunošanā un attīstīšanā. Oficiāli YFU organizācija savu darbu sāk 1952.gadā. Pēc pāris gadiem apmaiņā iesaistās arī citas pasaules valstis, tādējādi aptverot visu pasauli – Skandināviju, citas Eiropas kontinenta zemes, tālās Austrumu zemes, kā arī Latīņameriku un Āfrikas kontinentu. Latvijā YFU organizācija darbību sāka 1990. gadā, kad grupa norvēģu skolēnu ieradās Latvijā, bet latviešu jaunieši devās uz Norvēģiju. Nu jau vairāk kā 25 gadus YFU Latvija skolēnu apmaiņas programma darbojas kā nevalstiska, reliģiski un politiski neitrāla mācību apmaiņas programma, kuras darbība balstīta uz brīvprātīgu iesaistīšanos.

YFU Latvijā

YFU birojs Latvijā darbojas jau kopš 1991.gada kā nevalstiska, reliģiski un politiski neitrāla mācību apmaiņas programma, kuras darbība balstīta uz brīvprātīgu iesaistīšanos. Pirmās vidusskolēnu apmaiņas notika starp Latviju un Norvēģiju. Pirmajā YFU Latvija darbības gadā pie mums iebrauca 7 apmaiņas skolēni no Norvēģijas un uz Norvēģiju devās 4 vidusskolēni no Latvijas. Šobrīd YFU Latvija vidusskolēniem piedāvā iespēju mācīties vairāk kā 25 pasaules valstu vidusskolās gan gada, gan semestra un arī vasaras programmās. Tāpat arī Latvijā katru gadu iebrauc apmaiņas skolēni no dažādām pasaules valstīm, kas vēlas iepazīt mūsu zemi, mūsu kultūru, tradīcijas un apgūt latviešu vai krievu valodu. YFU Latvija valdes dalībnieki ir brīvprātīgie, kuru uzdevums ir vadīt un uzraudzīt biroja darbību, nodrošināt organizācijas stabilu darbību ilgtermiņā. Organizācijai ir aktīvs brīvprātīgo darbinieku tīkls, kas iesaistās YFU pasākumos, semināros, organizē apmācības, sagatavo nākamos apmaiņas skolēnus, uzrunā potenciālās viesģimenes.

Birojs

team-1

Laima Kazeka

programmu koordinatore
team-1

Dita Svārpstone

asistents programmu koordinēšanā

Valde

team-1

Dainis Kreilis

valdes priekšsēdētājs
team-1

Roberts Ketlers

valdes priekšsēdētāja vietnieks
team-1

Ieva Keterliņa

valdes locekle
team-1

Reinis Rasmanis

valdes loceklis
team-1

Linda Daniela

valdes locekle

Goda biedri

team-1

Kārlis Grīnbergs

team-1

Līga Barbara

Travel Agent

Saturs un izmaksas

Ko nozīmē apmaiņas gads?

Ikviens vidusskolnieks, kuram ir vēlme iepazīt citu kultūru un cilvēkus, kurš ir atvērts, pozitīvs un zinātkārs, var doties vienu mācību gadu pavadīt kādā no pasaules valstīm. Tev jābūt 14 – 18 gadu vecumā, kā arī jābūt labām sekmēm skolā. Pēc pieteikuma formas aizpildīšanas, YFU Latvija biroja pārstāvji ar Tevi sazināsies individuāli un uzaicinās Tevi un Tavus vecākus uz pārrunām. Kad tiksi apstiprināts kā nākamais YFU Latvijas apmaiņas skolnieks, Tev būs jāaizpilda vēl detalizētāka anketa par sevi, saviem hobijiem, interesēm, jo, vadoties pēc šīs informācijas, Tavā izvēlētajā viesvalstī tiks piemeklēta viesģimene, kurā pavadīsi savu apmaiņas gadu.

Pirms došanās savā apmaiņas gadā YFU Latvija rīko sagatavošanas nometni, kur satiekas visi vidusskolēni no Latvijas, kas nākamo mācību gadu pavadīs kādā no pasaules valstīm. Arī iebraucot savā viesvalstī, Tu piedalīsies sagatavošanas nometnē, kur nu jau šīs valsts YFU birojs un brīvprātīgie sagatavos iebraukušos apmaiņas skolniekus apmaiņas gadam šajā valstī.

YFU ir organizācija, kas balstās uz savu brīvprātīgo darbinieku tīklu – tie ir bijušie apmaiņas skolnieki, bijušās vai esošās viesģimenes, kas atbalsta YFU ideju. Tādēļ arī katram apmaiņas skolniekam ir sava kontaktpersona, kas ir kā atbalsta plecs gadījumos, kad nepieciešama palīdzība vai viedoklis.

Apmaiņas gada ietvaros YFU birojs skolēniem organizē vienu līdz divus kopīgus pasākumus visiem apmaiņas skolēniem šajā valstī. Tā ir vēl viena lieliska iespēja iepazīties ar cilvēkiem no visas pasaules, dažādām kultūrām.

Tie skolēni, kas savus apmaiņas gadus pavada Eiropā, pirms atgriešanās atpakaļ Latvijā, ir iespēja piedalīties vērienīgā pasākumā, kas ik gadu pulcē vairāk kā 500 apmaiņas skolniekus – YES jeb “Young European Seminar” katru gadu tiek veltīts kādai sabiedrībā aktuālai tēmai vai jautājumam, un nometnes gaitā jaunieši tiek izglītoti par šo aktuālo jautājumu dažādos interaktīvos veidos.
Atgriežoties no sava apmaiņas gada Latvijā, visi nu jau bijušie apmaiņas skolēni tiek aicināti uz atgriešanās pasākumu, lai pārrunātu, dalītos iespaidos un atskatītos uz savu apmaiņas gadu.

Un turpmāk Tev kā bijušajam apmaiņas skolniekam ir iespēja pievienoties YFU brīvprātīgo komandai – piedalīties un organizēt dažādus seminārus, nometnes, palīdzēt birojā, piedalīties YFU aktivitātēs, kļūt par kontaktpersonu kādam Latvijā iebraukušam apmaiņas skolniekam, piedalīties un pārstāvēt YFU Latviju dažādos projektos un semināros ārzemēs.

Kā veidojas apmaiņas gada programmas izmaksas?

Programmas izmaksas, galvenokārt, veido izmaksas, kas saistītas ar apmaiņas skolnieka uzturēšanos konkrētajā valstī. Par apmaiņas skolēnu, kas devies uz kādu valsti, gādā šīs valsts YFU birojs un nodrošina visu nepieciešamo apmaiņas skolniekam, lai gads būtu izdevies. YFU Latvija par katru apmaiņas skolnieku sedz ceļojuma izdevumus, apdrošināšanas kartes izmaksas.

Kas ir iekļauts programmas izmaksās?

1. Materiāli un sagatavošanas seminārs skolēniem un viņu vecākiem pirms apmaiņas gada sākuma
2. Transporta pakalpojumi (turp un atpakaļ) no Rīgas līdz viesvalstij, ieskaitot iekšzemes transportu
3. Medicīniskā un civiltiesiskā apdrošināšana
4. Viesģimenes piemeklēšana YFU tīklā katram apmaiņas skolniekam individuāli
5. Mācības vidusskolas/koledžas līmeņa mācību iestādē
6. Kontaktpersonas atbalsts viesvalstī, nepieciešamības gadījumā citu piesaistīto speciālistu atbalsts
7. YFU organizētie pasākumi viesvalstī
8. YFU Latvija organizēta nedēļas nogale pēc atgriešanās Latvijā un iespēja piedalīties dažādos YFU starptautiskos un YFU-Latvija organizētos pasākumos
9. YFU Latvija biroja atbalsts visās situācijās

Kas neietilpst programmas izmaksās?

1. Kabatas nauda apmaiņas gada programmas skolēniem privātiem izdevumiem (transports viesvalstī, izdevumi skolā par grāmatām/kopijām, telefona sarunas, pasta izdevumi, apģērbs, higiēnas piederumi, ceļošana utml.)
2. Izdevumi par vīzu (ja tāda nepieciešama)
3. Izdevumi par privāto un speciālo skolu apmeklējumu viesvalstī.